Design a site like this with WordPress.com
Get started

УДБЭТ-ийн барилгын интерьер

Энэхүү нийтлэлээрээ Монголын сонгодог урлагийн өргөө болсон Улсын Дуурь Бүжгийн Эрдмийн Театрын барилгын интерьерийн орон зайд хийсэн судалгаагаа товч нийтлэл болгон танилцуулж байна.